Vestbygd Hønseri er en av få oppdrettere i Norge som kan tilby Lohmann unghøner fra såvel buroppdrett som frittgående oppdrett.

Det beste dyrematerialet kombinert med opptimalt miljø i oppdrettet er av avgjørende betydning for lønnsomheten i din eggproduksjon.

Gjennom utstrakt samarbeid med Steinsland & co tilbyr Vestbygd Hønseri kvalifisert rådgivning og veiledning innen eggproduksjon.


Du er besøkende nr:
Vestbygd Hønseri, 8581 VESTBYGD
Tlf:
76 93 56 67  Mobil: 90 93 25 10  
E-post: even@vestbygd-honseri.no
© Haugland Webdesign