Nyheter

05/03/2008Høsten 2007 utvidet vi og bygde om et av våre driftsbygg fra buroppdrett til aviar oppdrett. Vi økte derved vår kapasitet på oppdrett av frittgående dyr til 70%. Vi kan nå levere dyr til eggproduksjon i fleretasjes frittgående annlegg. Kapasiteten er på 26500 dyr pr innsett.
08/12/2004Vi har i 2004 oppgradert våre frittgåendeanlegg med ristareal under vannlinjene. Dette for å bedre tilpasse ungønene frittgående produksjonsanlegg.

Du er besøkende nr:
Vestbygd Hønseri, 8581 VESTBYGD
Tlf:
76 93 56 67  Mobil: 90 93 25 10  
E-post: even@vestbygd-honseri.no
© Haugland Webdesign