Produksjon


Vår produksjon av Lohmann unghøner utføres i 3 driftsbygg, med totalt 4 avdelinger. Alle våre driftsbygg har i løpet av de siste 5 år vært gjennom fullstendig oppgradering og utbygging.

Aviar (fleretasjses frittgående)


Høsten 2007 utvidet vi et av våre driftsbygg og installerte aviar innredning. Anlegget har kapasitet på 26500 dyr. Fra våren 2008 vil vi kunne levere dyr tilpasset eggproduksjon i fleretasjes anlegg (aviar).


Avdeling for frittgående

Vi har tilpasset vår produksjon i takt med etterspørselen og kan levere unghøner fra vårt frittgående oppdrett som i 2007 ble fullstendig oppgradert og har en meget høy standard. Hønene tilpasses drikkenipler og kjedeforing. De har også tilgang på rister i tilstrekkelig areal. 70% av vår produksjon er frittgående.


Avdeling for bur

2 av våre driftsbygg er tilpasset oppdrett av burhøns. Burhøns er enda den mest vanlige produksjonsformen i Norge. Våre anlegg med buroppdrett ble fullstendig oppgradert i 1998 og er av veldig høy standard. 30% av vår produksjon er på bur.


Du er besøkende nr:
Vestbygd Hønseri, 8581 VESTBYGD
Tlf:
76 93 56 67  Mobil: 90 93 25 10  
E-post: even@vestbygd-honseri.no
© Haugland Webdesign