Historikk

Oddmund Haugland

Oppstart

Virksomheten ble startet av Oddmund Haugland, som førte opp den første driftsbyggningen i 1956. Dette huset ble et kombinerthus hvor det var en avdeling med foreldredyr, en avdeling med oppdrett og en avdeling med rugeri. De første foreldredyrene ble satt inn i 1957 og de første kyllingene ble levert i 1958. Første året (1958)ble det solgt 1200 kyllinger.

Etter hvert ble det påbud om å skille ruging og oppdrett fra verpehøner. Planlegging av bygg for ruging og oppdrett ble da startet, og bygget ble tatt i bruk i 1967. Virksomheten fikk da status som avlssenter for høner. Etter hvert økte etterspørselen etter unghøner betydelig. I 1975 ble det derfor tatt beslutning om å satse ensidig på spesialisert livkyllingoppdrett. Ombygging av byggene ble gjenomført og avtale om kjøp av daggamle kyllinger ble inngått med Norvald Steinsland, Bryne.

Utbygging og fornying av anlegget har hele tiden vært en kontinuerlig prosess.

Vivi Ann og Øyvind Haugland
1957, det året vi hadde de første hønsene

Drift

Drifta har siden 1994 vært basert på oppdrett og salg av dyretypen Lohmann. Lohmann er den dyretypen som økonomisk sett har vist seg internasjonalt å være den beste verpehøna.

Siden 2000 har vi hatt samarbeid med Steinsland & Co, Bryne, om kjøp av daggamle kyllinger. Dette er et samarbeid som styrker vår kompetanse og mulighet til å gi faglig informasjon og veiledning på høyt nivå.

Even Haugland

Generasjonsskifte

Generasjonsskiftet ble gjenomført i 1985. Virksomheten ble drevet videre av sønnene Øyvind og Even Haugland i tolv år. Da trakk Øyvind Haugland seg ut og Even fortsatte alene.


Kapasitet

Omsetningen i 2008 vil være i overkant av 5 mill. kroner. Driften er nå fordelt på 3 driftsbygg. 1 bygg med aviar oppdrett, 1 bygg med bur samt 1 bygg med 2 avdelinger for frittgående oppdrett. Total årlig kapasitet er på 160000 dyr pr år. Vi leverer våre unghøner i store å små leveranser fra Lebesby i nord til Trondheim i sør. Alle større leverranser blir utført med eget vogntog tilpasset transport av fjørfe.

Forretningside og målsetting

  • Vestbygd Hønseri skal produsere unghøner av en kvalitet som gir så vel kunder som egen bedrift optimal lønnsomhet
Målsetting oppnås ved:
  • å være tilknytet rugeri som har tilgang på det beste dyremateriale
  • å ha motiverte og beviste medarbeidere
  • å gjennomføre et optimalt driftsopplegg
  • å opprettholde et moderne og velholdt driftsaparat
  • å bidra med faglig informasjon og veiledning


Du er besøkende nr:
Vestbygd Hønseri, 8581 VESTBYGD
Tlf:
76 93 56 67  Mobil: 90 93 25 10  
E-post: even@vestbygd-honseri.no
© Haugland Webdesign